Verwijzing
De noodzaak van ergotherapie wordt vaak gesignaleerd door uzelf, uw naast betrokkene of professionele hulpverlener. Wanneer u denkt dat ergotherapie u iets te bieden heeft neem dan contact op met uw huisarts of specialist, meestal de revalidatiearts of neuroloog. Zij sturen de verwijzing in overleg met u naar mijn praktijk.

Vergoeding
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) is een verstrekking in het basispakket van de zorgverzekeraar. Per jaar wordt 10 uur ergotherapie per persoon vergoed, maar er zijn ziektekostenverzekeraars die in hun aanvullende polis extra uren vergoeden.

Met de meeste ziektekostenverzekeringen heeft de Praktijk voor Ergotherapie Lies Bouwmeester een overeenkomst, in dat geval wordt de behandeling volledig vergoed.

Afhankelijk van uw verzekering bestaat er ook de mogelijkheid instructie en begeleiding voor de naastbetrokkenen (mantelzorg) van de cliënt aan te vragen. Hiervoor is een aparte verwijzing nodig.