Klachtenprocedure
Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over mij. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij mij, zodat ik samen met u naar een oplossing kan zoeken. Als u het moeilijk vindt mij rechtstreeks te benaderen of wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Adviespunt Zorgbelang Nederland.

Adviespunt Zorgbelang Nederland
Het Adviespunt Zorgbelang Nederland is een onafhankelijke organisatie, die u onder andere informatie kan geven over uw rechten als cliënt en kan helpen met de voorbereiding van een gesprek met de betreffende ergotherapeut.
http://www.zorgbelang-nederland.nl/

Klachtenloket Paramedici
Bent u na schriftelijk contact en/of een gesprek met mij niet gekomen tot een oplossing van uw klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u uw klacht melden bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), waarbij ik ben aangesloten.

Dit kan via de website www.klachtenloketparamedici.nl middels het online klachtenformulier, telefonisch (030 31 00 929, op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur) of via mail, info@klachtenloketparamedici.nl.

Een onafhankelijke klachtenfunctionaris neemt dan contact met u op. Zie voor uitgebreidere informatie www.klachtenloketparamedici.nl/klacht/