Onder het menu Verwijzing/Vergoeding krijgt u uitleg hoe u naar mijn praktijk verwezen kunt worden en hoe de ergotherapie behandeling vergoed wordt.

Onder het menu Klachtenprocedure wordt u geïnformeerd hoe u een klacht over de behandeling kunt indienen.