Regelmatig evalueren we de vorderingen en resultaten en stellen we de doelen en de werkwijze bij als dat gewenst is.

Ik rapporteer de bevindingen en de resultaten aan uw huisarts en/of behandelend specialist. Deze rapportage bespreek ik uiteraard met u.